Naši kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Tomáš Štampach

* 1984
odborný referent, Strana svobodných občanů