Naši kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Karel Hanzlík

* 1965
starosta MČ Praha 16