Naši kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Mgr. Jitka Synková

* 1964
starostka MČ Praha 17