Naši kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Ondřej Gros

* 1975
starosta MČ Praha 8