Naši kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Bc. Jaroslav Martin

* 1984
projektový manažer

Životopis

Bc. Jaroslav MARTIN se narodil v květnu roku 1984 v Praze. Se svou ženou Olgou se společně pokuší o výchovu dvou svišťů (dcery a syna).

Vzdělání, na jehož základech je postaveno jeho spíše konzervativní pravicové smyšlení, se  mu dostalo na British International school of Prague. Na to navázal dvěma absolvovanými roky studia žurnalistiky na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze. Titul Bc. získal sedm let poté na Univerzitě Jana Amose Komenského, obor „Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů“. Tam v roce 2013 obhájil svou bakalářskou práci na téma „Regionální a strukturální politika EU v souvislosti s podporou ESF“.

Přestože doposud pracoval převážně v soukromém sektoru, pracovní zkušenosti má i ze státní sféry. Aktuálně je zaměstnán jako projektový manažer ve společnosti, která vyvíjí software pro oblast personalistiky a mezd.

Vždy přitahován méně populárními věcmi se rozhodl v roce 2009 vstoupit do ODS, s cílem přímo se podílet na komunální politice v místě jeho bydliště. Působí jako člen komise pro výchovu a vzdělávání RMČ Praha 2 a člen finančního výboru zastupitelstva UMČ Praha 2

Komunální politiku praktikuje rovněž jako člen místní rady, sdružení Královské Vinohrady 3, kterému od roku 2015 předsedá.

Ztotožňuje se s (údajně) nelichotivým označením „pragocentrista“.

Svůj volný čas věnuje celoročně rodině. Sezónně se vedle ostatního vážněji zabývá běháním a snowboardingem. Má rád historii.

V Praze dne 8.8.2015