Naši kandidáti do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Bc. Jaroslav Martin

* 1984
projektový manažer

Životopis

Narodil se v květnu roku 1984 v Praze. Se svou ženou Olgou se společně pokouší o výchovu dvou svišťů (dcery a syna).

Vzdělání, na jehož základech je postaveno jeho spíše konzervativní pravicové smyšlení, se mu dostalo na britské škole. Na to navázal studiem žurnalistiky na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, poté oborem „Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů“ na Univerzitě Jana Amose Komenského.

Přestože doposud pracoval převážně v soukromém sektoru, pracovní zkušenosti má i ze státní sféry. Dlouhodobě působí jako projektový manažer v oblasti HR.

Vždy přitahován méně populárními věcmi se rozhodl v roce 2009 vstoupit do ODS, s cílem přímo se podílet na komunální politice v místě jeho bydliště. Dlouhodobě působí jako člen komise pro výchovu a vzdělávání a člen finančního výboru. Od roku 2018 je zastupitelem městské části Praha 2.

Ztotožňuje se s (údajně) nelichotivým označením „pragocentrista“.

Svůj volný čas věnuje celoročně rodině. Sezónně se, vedle ostatního, vážněji zabývá běháním a snowboardingem. Má rád historii.

V Praze dne 24.5.2019