CO UDĚLÁME PRO FUNGUJÍCÍ DOPRAVU A PARKOVÁNÍ?

 • Zajistíme urychlené dobudování Pražského i Městského okruhu. Nepřipustíme účelové a zbytečné obstrukce, které jejich dobudování brání.
 • Navrhneme celoměstský systém parkovacích zón. Všichni Pražané budou moci jednoduše zaparkovat všude mimo historické centrum.
 • Urychlíme výstavbu záchytných P+R parkovišť a multifunkčních parkovacích terminálů propojených s pražskou integrovanou dopravou.
 • Zajistíme urychlení výstavby trasy metra D, přípravu prodloužení tras A a C a propojíme pražskou a středočeskou integrovanou dopravu.

JAK PRAHU PROMĚNÍME V DIGITÁLNĚ FUNGUJÍCÍ METROPOLI?

 • Vytvoříme podmínky pro rychlejší výstavbu sítí nové generace na území Prahy. Rychlý internet přináší užitek občanům i firmám.
 • Zjednodušíme komunikaci s úřady například pomocí chytrých formulářů, díky kterým občané a firmy nemusí vyplňovat stále stejné údaje.
 • Zajistíme zasílání zpráv (SMS, aplikace, e-mail) o končících úředních lhůtách či platnosti dokladu, průkazu nebo osvědčení.
 • Budeme podporovat služby sdílené ekonomiky jako svobodný druh podnikání a dohlédneme, aby jejich poskytovatelé včas a řádně platili daně a poplatky.

JAK ZARUČÍME FUNGUJÍCÍ BEZPEČNOST OBYVATEL A NÁVŠTĚVNÍKŮ?

 • Změníme priority Městské policie tak, aby strážníci věnovali více času zajišťování veřejného pořádku než dopravní agendě.
 • Zavedeme efektivní bezpečnostní opatření proti terorismu a novým hrozbám, která nebudou omezovat běžný život Pražanů ani turistů.
 • Po vzoru nejlepší praxe z Izraele, Švýcarska či Spojených států proškolíme dobrovolníky z městských úřadů a firem pro případ mimořádných událostí.
 • Budeme pravidelně přispívat profesionálním i dobrovolným hasičům na obnovu vybavení a techniky a budovat hasičské stanice v zónách s vysokou koncentrací rizik.

JAK ZAJISTÍME FUNGUJÍCÍ ROZVOJ METROPOLE A DOSTUPNÉ BYDLENÍ?

 • Nedostatek nových bytů dramaticky zvyšuje cenu bydlení. Proto zjednodušíme a urychlíme schvalování nových ploch pro vlastnické i nájemní bydlení zejména na tzv. brownfieldech.
 • Vyhledáme a připravíme nové plochy pro školství, kulturu, sport a volný čas. Podpoříme výstavbu nových vysokoškolských kolejí na pozemcích města.
 • Ve spolupráci s městskými částmi zpracujeme a zveřejníme plán rozvoje infrastruktury, zejména kanalizační a vodovodní sítě v okrajových částech Prahy.
 • Zajistíme koordinaci při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí, aby se zkrátila doba jejich realizace a zároveň nedocházelo k častým a opakovaným zásahům do silnic a chodníků.

CO PROSADÍME PRO FUNGUJÍCÍ ÚKLID A ČISTÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?

 • Výrazně navýšíme financování úklidu chodníků a ulic. Posílíme počty pracovníků úklidových služeb. Zajistíme více odpadkových košů a jejich častější vyvážení.
 • Pro všechny úklidové firmy zavedeme standard kvality úklidu chodníků a ulic. Zvýšíme četnost úklidu psích exkrementů, ale i sankce za nepořádek po psech.
 • Podpoříme rozšiřování separace, recyklace, energetického využití a kompostování odpadu a zvýšíme počet nádob na sběr kovů a použitých potravinářských tuků z domácností.
 • Budeme chránit, udržovat a rozvíjet zavedený systém lesů, parků a uliční zeleně a zasadíme se, aby veřejná zeleň měla důležité místo při plánování nové rezidenční zástavby.

JAK ZAJISTÍME FUNGUJÍCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

 • Budeme rozvíjet terénní a pečovatelské služby pro seniory a hendikepované v pohodlí jejich domova. Podpoříme výstavby domů s pečovatelskou službou a domů seniorů.
 • Podpoříme veřejné zdravotní služby a pomůžeme zejména praktickým a dětským lékařům získat vhodné prostory pro jejich ordinace.
 • Ve spolupráci s městskými částmi zřídíme nízkoprahová denní centra pro děti a mládež, kde mohou děti trávit kvalitně volný čas, ale také získat pomoc se školními povinnostmi nebo osobními problémy.

JAK PODPOŘÍME FUNGUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURU, SPORT A VOLNÝ ČAS?

 • Praha musí být přirozeným centrem vzdělanosti. Budeme podporovat odměňování učitelů nad rámec tabulkových platů a podpoříme vybavování škol moderními technologiemi.
 • Prosadíme dětského psychologa do všech středních škol zřizovaných magistrátem jako nejúčinnější nástroj pro boj s dětskou šikanou.
 • Rozvineme spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a soukromým sektorem a připravíme podmínky pro vznik prvního pražského vědecko-technologického parku.
 • Budeme podporovat stabilní a předvídatelný systém kulturních grantů a aktivně podporovat lokální zájmové spolky, které usilují o udržování české kultury a pražských tradic.

JAK ZAŘÍDÍME FUNGUJÍCÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCE?

 • V pražském rozpočtu zastavíme rekordní nárůst běžných výdajů, které se zvyšují na úkor budoucích investic.
 • Zvýšíme podíl investic na celkových výdajích města a vytvoříme stabilní investiční plán koordinovaný se všemi městskými částmi.
 • Budeme usilovat o státní podporu na výstavbu nových tras metra a velkých dopravních staveb. V Praze sídlí většina státních úřadů, zaslouží si proto peníze ze státního rozpočtu.